Mäenpää  |  Rakennus Oy - Byggnads Ab
 
 
 
Startsidan
Företaget
Referenser
Kvalitet
Bostadsproduktion
Affärsfastigheter
Uthyres
Media
Kontaktinformation
 
 
 
 
Mäenpää Rakennus Oy bygger nytt daghem åt Fastighets Ab Ebba – KiinteistöOy

Entreprenaden omfattar byggnad av ett nytt modernt daghem i Jakobstad. Byggnaden som uppförs är i 1-plan. Arbetet omfattar en bruttoyta på ca 3300 m2. Byggnadens kommande brukare är bildningsnämnden i Jakobstad och den används för småbarnspedagogik (barn i ålder 0-5).
 
 
 
Mäenpää Rakennus Byggnads Logo

 
 
 
 
 
 
Certifikat

 
 
 
 
 
Broschyrer

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mäenpää Rakennus Oy bygger ut åt Optima i Jakobstad

Entreprenaden omfattar utbyggnad av utbildningsutrymmen i I-delen samt kontor i 3 våningar. I entreprenaden ingår även omändringsarbeten på A-delen som omfattar studietorget samt cafe.
 
 

Folkhälsan bygger ett nytt Folkhälsanhus vid Rådhusgatan 23-25 i centrala Vasa och byggstarten skedde i juni 2013

Folkhälsanhuset i Vasa får ett mycket centralt läge och kommer att ge Folkhälsan synlighet i staden samt goda utvecklingsmöjligheter. Huset kommer att inrymma bostäder för självständigt boende, kök och matsal, lokaliteter för hälsofrämjande verksamhet och gruppverksamhet, kontor för Folkhälsan Botnia och Folkhälsans Förbund samt lokaler som kan hyras ut till utomstående.

Vasahuset uppförs som ett samarbete mellan Samfundet Folkhälsan i svenska Finland r.f., Svenska litteratursällskapet i Finland r.f. och Landskapsföreningen Folkhälsan i Österbotten r.f. Övriga samarbetspartners och finansiärer är bl.a. Harry Schaumans stiftelse och Nordea Ab.

Huvudplanerare är Arkitektkontor Aitoaho & Viljanen Ab.

www.folkhalsan.fi/vasahuset

 
 
12.08.2013

Restaurering och renovering av Rosenlunds Präsgård har nu påbörjats. Byggnadens bruttoyta är 755m2. Arkitektstudio Anders Höglund / Luoma arkkitehtuuri har gjort arkitektplaneringen för projektet som har stort kulturhistoriskt värde. Byggnaden är uppförd år 1798 av Eric Brunnius. I Första våningen placeras cafe och restaurangfunktioner, med sittplatser för 80-100 personer. I andra våningen återskapas salen, som ett samlingsrum för föredrag och mindre konserter.
 
 
30.05.2013

Länsinummi lågstadieskola som finns i Jakobstad grundrenoveras 2013-2014. Mäenpää Rakennus Oy fick huvudentreprenaden för projektet som omfattar byggnadstekniska arbeten för att åtgärda uppkomna inomhusluftsproblem. Byggnadsobjektets gamla del är 4895brm2 och tillbyggnaden av köket och lastbrygga och lådförråd är 122m2. Ett nytt ventilationsmaskinrum på 68m2 byggs också i samband med renoveringen. Projektet är speciellt krävande eftersom P1 bestämmelserna för "Rakennustöiden puhtausluokitus ja siivous" ska uppfyllas.
 
2011 © Mäenpää Rakennus Oy. All rights reserved | website by reklambyrå - Mainostoimisto Tony Eklund
 
På Svenska Suomeksi